สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคกยินดีต้อนรับ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ...

อ่านต่อ... 
 
งานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๐ ปี
งานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๐ ปี ...

อ่านต่อ... 
 
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี๒๕๖๖
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี๒๕๖๖ ...

อ่านต่อ... 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2566
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องรับลงทะเบียนผู้มีสิท... new

อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครประกวดนางนพมาศและประกวดกระทงงานประเพณีลอยประทง ประจำปี ๒๕๖๖
ประชาสัมพันธ์รับสมัครประกวดนางนพมาศและประกวดกระทงง... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบ้านโคก พ.ศ.๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิก... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น ๓ ซอยจันทร์พัฒนาฯ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดารคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น3 ซอยหนูคล้ายพัฒนา เชื่อมถนนประชาอุทิศและปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดารคาจ้างก่อสร้างวางท... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาฌาปนสถานบ้านโคก หมู่ที่ 1 , 10 และ 13 บ้านโคก จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด


วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ...
...
อ่านต่อ... 
 
งานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๐ ปี
งานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๐ ปี ...
...
อ่านต่อ... 
 
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี๒๕๖๖
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี๒๕๖๖ ...
...
อ่านต่อ... 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2566
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
.


วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567


สาระดีๆจากศาลปกครอง
จดหมายข่าว
สายตรงนายก
สายด่วนป้องกันภัย
ร้องเรียนร้องทุกข์
บทความ/ความรู้
คู่มือประชาชน
รายงานกิจการสภา
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
ชวนชิมชวนช็อป
แบบประเมินองค์กร
เช็คเมล์
ติดต่อเรา
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลบ้านโคก
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ท้องถิ่นจังหวัด
ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
ฟอนท์ไทย